Reabilitare și reparații drumuri București - IlfovExecutăm lucrări de reabilitare și reparații drumuri, precum și modernizare, reparații și întreținere drumuri, conform documentației tehnice. Cu Asfaltări-București, beneficiarii dispun de materiale de cea mai bună calitate, echipamente și instalaţii moderne de execuție a lucrărilor. În executarea lucrărilor ținem cont de specificațiile proiectantului, destinația drumului, cerințele clientului și bugetele alocate. Realizarea calitativă, cu cheltuieli reduse și timpi corespunzători de lucru nu poate avea loc fără utilizarea mașinilor și utilajelor performante operate de profesioniștii nostri.

Reabilitare și reparații drumuri

În reabilitarea și reparația drumurilor utilizăm tehnici și materiale de ultimă generație, care asigură nu doar calitatea lucrării, dar și viteză în derularea întregului proces. Respectăm fără excepție normele de siguranță și de protecție a muncii și oferim clienților noștri un raport optim calitate-preț. Se știe că drumurile, în special în București-Ilfov, sunt supuse în permanență la acțiunea traficului intens și intemperiilor, astfel că în timp apar fisuri și alte defecte ale structurii și îmbrăcăminții rutiere. În consecință, vor avea nevoie de reparații, reabilitări și recondiționări generale, periodice. Executăm lucrări de întreținere și reparații drumuri precum:

  • Înlocuirea îmbrăcăminții rutiere și frezare
  • Turnarea de straturi bituminoase
  • Reparații cu mixtură asfaltică
  • Tăieri de acostamente mecanic, etc.

Reabilitare parcări și drumuri de servitute

În reabilitarea și reparația drumurilor utilizăm tehnici și materiale de ultimă generație, care asigură nu doar calitatea lucrării, dar si viteză în derularea întregului proces. Respectăm fără excepție normele de siguranță și de protecție a muncii și oferim clienților noștri un raport optim calitate-pret. Executăm lucrări de reabilitare parcări și drumuri de servitute precum:

  • Execuție îmbracăminți rutiere din mixturi asfaltice
  • Turnarea de straturi bituminoase
  • Execuție fundații și terasamente
  • Reciclarea la cald și rece a suprafețelor